X-Line stůl - X stojan

X-Line basic -základní stůl s možností vyhřívání pracovní desky

Stoly řady  X-Line mají křížovou konstrukci stojanu, která umožňuje sjet s pracovní deskou velice nízko což  umožňuje dopravit i velkého psa na stůl bez složité manipulace a zdvihání.    X-Line je vyráběn ve 3 variantách. Vyšetřovací stůl  X Line basic je osazen základní  plochou pracvní deskou, kterou lze doplnit vestavnou digitální váhou a topením pod pracovní desku. Přesto, že se jedná o cenově nejdostupnější stůl své řady je kompletně vyroben naší firmou v České republice z k valitních materiálů i komponentů. Konstrukce stolu se stadartně vyrábí z oceli s nástřikem práškové bílé barvy, za příplatek lze vyrobit v celonerezovém provedení. X-Line basic je elektricky, nebo hydraulicky stavitelný. V případě, že nechceme mít v prostoru přívodní kabel, může být stůl doplněn aku-baterií.

X-Line WIT Basic

Výška stolu: 280 mm -1030 mm, s kolečky 310-1060 mm, s Akubaterií  350 -1100 mm

Typ pracovní desky: plochá z nerez oceli rozměr: 1300x600 mm

Rám: X-Line nůžkový ocelový rám s nástřikém bílé práškové barvy.

Zvedací systém možnosti: elektromotor Linak  elektromotor s aku zdrojem hydraulická nožní pumpa

Nosnost: 100 kg

Standart: monorail, výškově nastavitelný

Informatie opvragen

Productsheet downloaden

X-Line celonerezový základní

Výška: 280-1030 mm, s kolečky 310-1060 mm, s akuzdrojem 350-1100 mm

Typ desky: plochá - nerezová 1300x 600 mm

Konstrukce: X-Line  nůžkový celonerezový

Zdvih: elektromotor / elektromotor s akuzdrojem elektrische motorú hydraulická nožní pumpa

Nosnost: 100kg

Standart: monorail, nastavitelná výška nohou

Pracovní desky

Volitelné příslušenství za příplatek

!-- {"name":"","type":"layout","children":[{"name":"","type":"section","props":{"style":"default","width":"default","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center","padding_remove_bottom":false},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"headline","props":{"title_element":"h1","content":"X-Line basic -z\u00e1kladn\u00ed st\u016fl s mo\u017enost\u00ed vyh\u0159\u00edv\u00e1n\u00ed pracovn\u00ed desky","margin_remove_bottom":false}},{"name":"foto grid pagina 2","type":"grid","props":{"show_title":true,"show_meta":true,"show_content":true,"show_image":true,"show_link":true,"grid_default":"1","grid_medium":"3","title_element":"h3","meta_style":"meta","meta_align":"bottom","icon_ratio":4,"image_align":"top","image_grid_width":"1-2","image_breakpoint":"m","link_text":"Read more","link_style":"panel","margin":"default","text_align":"center","lightbox":true,"panel_style":"","title_color":"","title_style":"h4"},"children":[{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"St\u016fl s elektromotorem","image":"images\/X-line-basic-elektrik-site.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"St\u016fl s hydraulickou pumpou","image":"images\/X-line-basic-hydr.site.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"St\u016fl s elektromotorem + akumul\u00e1torovou bateri\u00ed","image":"images\/X-line-basic-accu.site.jpg"}}]}]}]},{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1","margin":"default"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","content":"

Stoly \u0159ady  X-Line maj\u00ed k\u0159\u00ed\u017eovou konstrukci stojanu, kter\u00e1 umo\u017e\u0148uje sjet s pracovn\u00ed deskou velice n\u00edzko co\u017e  umo\u017e\u0148uje dopravit i velk\u00e9ho psa na st\u016fl bez slo\u017eit\u00e9 manipulace a zdvih\u00e1n\u00ed.    
X-Line je vyr\u00e1b\u011bn ve 3 variant\u00e1ch.\n

Vy\u0161et\u0159ovac\u00ed st\u016fl  X Line basic je osazen z\u00e1kladn\u00ed  plochou pracvn\u00ed deskou, kterou lze doplnit vestavnou digit\u00e1ln\u00ed v\u00e1hou a topen\u00edm pod pracovn\u00ed desku.\n

P\u0159esto, \u017ee se jedn\u00e1 o cenov\u011b nejdostupn\u011bj\u0161\u00ed st\u016fl sv\u00e9 \u0159ady je kompletn\u011b vyroben na\u0161\u00ed firmou v \u010cesk\u00e9 republice z k valitn\u00edch materi\u00e1l\u016f i komponent\u016f.\n

Konstrukce stolu se stadartn\u011b vyr\u00e1b\u00ed z oceli s n\u00e1st\u0159ikem pr\u00e1\u0161kov\u00e9 b\u00edl\u00e9 barvy, za p\u0159\u00edplatek lze vyrobit v celonerezov\u00e9m proveden\u00ed.
\n

X-Line basic je elektricky, nebo hydraulicky staviteln\u00fd.
V p\u0159\u00edpad\u011b, \u017ee nechceme m\u00edt v prostoru p\u0159\u00edvodn\u00ed kabel, m\u016f\u017ee b\u00fdt st\u016fl dopln\u011bn aku-bateri\u00ed."}},{"name":"","type":"list","props":{"show_image":true,"show_link":true,"image_align":"left","list_style":"striped","content_style":""},"children":[{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"

X-Line WIT Basic"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"

V\u00fd\u0161ka stolu: 280 mm -1030 mm, s kole\u010dky 310-1060 mm, s Akubateri\u00ed  350 -1100 mm"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"

Typ pracovn\u00ed desky: ploch\u00e1 z nerez oceli rozm\u011br: 1300x600 mm"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"

R\u00e1m: X-Line n\u016f\u017ekov\u00fd ocelov\u00fd r\u00e1m s n\u00e1st\u0159ik\u00e9m b\u00edl\u00e9 pr\u00e1\u0161kov\u00e9 barvy."}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"

Zvedac\u00ed syst\u00e9m mo\u017enosti:\n

    \n
  • elektromotor Linak \n
  • elektromotor s aku zdrojem\n
  • hydraulick\u00e1 no\u017en\u00ed pumpa\n"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"

    Nosnost: 100 kg"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"

    Standart: monorail, v\u00fd\u0161kov\u011b nastaviteln\u00fd"}}]},{"name":"","type":"button","props":{"gutter":"small","margin":"default"},"children":[{"name":"","type":"button_item","props":{"button_style":"secondary","icon_align":"left","content":"Informatie opvragen","icon":"info","link":"index.php?Itemid=107"}},{"name":"","type":"button_item","props":{"button_style":"primary","icon_align":"left","content":"Productsheet downloaden","icon":"download"}}]}]}]}]},{"name":"","type":"section","props":{"style":"default","width":"default","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"gallery","props":{"show_title":true,"show_meta":true,"show_content":true,"show_link":true,"show_hover_image":true,"grid_default":"1","grid_medium":"3","overlay_mode":"cover","overlay_hover":true,"overlay_style":"overlay-primary","text_color":"light","overlay_position":"center","overlay_transition":"fade","title_element":"h3","meta_style":"meta","meta_align":"bottom","text_align":"center","margin":"default"},"children":[{"name":"","type":"gallery_item","props":{"image":"images\/X-line-basic-RVS.jpg"}},{"name":"","type":"gallery_item","props":{"image":"images\/X-line-basic-RVS-laag.jpg"}}]},{"name":"","type":"list","props":{"show_image":true,"show_link":true,"image_align":"left","list_style":"striped","content_style":""},"children":[{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"X-Line celonerezov\u00fd z\u00e1kladn\u00ed"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"V\u00fd\u0161ka: 280-1030 mm, s kole\u010dky 310-1060 mm, s akuzdrojem 350-1100 mm"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Typ desky: ploch\u00e1 - nerezov\u00e1 1300x 600 mm"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Konstrukce: X-Line  n\u016f\u017ekov\u00fd celonerezov\u00fd"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Zdvih: elektromotor \/ elektromotor s akuzdrojem elektrische motor\u00fa hydraulick\u00e1 no\u017en\u00ed pumpa"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Nosnost: 100kg"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Standart: monorail, nastaviteln\u00e1 v\u00fd\u0161ka nohou"}}]}]}]}]},{"name":"","type":"section","props":{"style":"muted","width":"default","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"headline","props":{"title_element":"h2","content":"Pracovn\u00ed desky"}},{"name":"","type":"grid","props":{"show_title":true,"show_meta":true,"show_content":true,"show_image":true,"show_link":true,"grid_default":"1","grid_medium":"3","title_element":"h3","meta_style":"meta","meta_align":"bottom","icon_ratio":4,"image_align":"top","image_grid_width":"1-2","image_breakpoint":"m","link_text":"Klik voor vergroting","link_style":"panel","margin":"default","lightbox":true,"lightbox_image_orientation":false,"meta_margin":"remove","link_size":"small"},"children":[{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Ploch\u00e1 pracovn\u00ed deska - standart","meta":"Nerezov\u00e1 1300 x 600 mm","image":"images\/basic.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Profilovan\u00e1 pracovn\u00ed deska ","meta":"Nerez 1300 x 600 mm","image":"images\/basic-4-randen.jpg"}}]}]}]}]},{"name":"","type":"section","props":{"style":"default","width":"default","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"headline","props":{"title_element":"h2","content":"Voliteln\u00e9 p\u0159\u00edslu\u0161enstv\u00ed za p\u0159\u00edplatek"}},{"name":"","type":"grid","props":{"show_title":true,"show_meta":true,"show_content":true,"show_image":true,"show_link":true,"grid_default":"1","grid_medium":"4","title_element":"h3","meta_style":"meta","meta_align":"bottom","icon_ratio":4,"image_align":"top","image_grid_width":"1-2","image_breakpoint":"m","link_text":"Read more","link_style":"panel","margin":"default","lightbox":true,"title_style":"h4","panel_style":"","image_card":true},"children":[{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Vestavn\u00e1 v\u00e1ha","image":"images\/weegschaal.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Dentaln\u00ed n\u00e1stavec","image":"images\/dental.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Dr\u017e\u00e1k infuse","image":"images\/infuus.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Dr\u017e\u00e1k hadi\u010dek","image":"images\/bloem.wm.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Fixa\u010dn\u00ed r\u00e1m","image":"images\/fixatie-2.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Fixa\u010dn\u00ed klip","image":"images\/fixatieclips.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Podlo\u017eka","image":"images\/rubber.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Set kole\u010dek","image":"images\/wiel-kunststof.jpg"}}]}]}]}]}]} -->

Hospitalizační klece

Kontakt

(+420) 603 266 911
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2018 VETEQ VETERINAIR. All rights reserved | Sitemap
Realiyation by: Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau