Operační stůl X-Line

X-Line Comfort - operační stůl

Stoly řady  X-Line mají nůžkovou konstrukci stojanu, který umožňuje sjet s pracovní deskou velice nízko což  umožňuje dopravit i velkého psa na stůl bez složité manipulace a zdvihání.    X-Line je vyráběn ve 3 variantách. Provedení Comfort je s profilovanou deskou a naklápěním  umožňujícím  polohování trendelburg. Konstrukce stolu se stadartně vyrábí z oceli s nástřikem práškové bílé barvy, za příplatek lze vyrobit stůl v celonerezovém provedení.X-Line je elektricky, nebo hydraulicky stavitelný. V případě, že nechceme mít v prostoru přívodní kabel, může být stůl doplněn aku-baterií.Stůl  vyrábíme v české republice  z kvalitních materiálů i komponentů. Pro upřesnění navštivte naši fotogalerii níže.

X-Line comfort - operační stůl

Výška stolu: 360 -1120 mm, s kolečky 400 - 1160 mm, s akuzdrojem a kolečky 460 -1220 mm

Typ pracovní desky: nerezová profilovaná o rozměru 1350 x 520mm, trendelburg naklápěním

Konstrukce: X-Line nůžková z oceli s nástřikem práškové bílé barvy. Na přání lze za příplatek vyrobit celonerezové provedení.

Zdvih: elektromotor/ elektromotor s akuzdrojem(LINAK) / of hydraulická pumpa

Nosnost: 100kg

Standaard: monorail, výškově nastavitelný

Příslušenství v ceně: odpadní závěsný kontainer z nerez oceli

Informatie opvragen

Productsheet downloaden

Volitelné příslušenství za příplatek:

!-- {"name":"","type":"layout","children":[{"name":"","type":"section","props":{"style":"default","width":"default","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center","padding_remove_bottom":false},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"headline","props":{"title_element":"h1","content":"X-Line Comfort - opera\u010dn\u00ed st\u016fl","margin_remove_bottom":false}},{"name":"","type":"gallery","props":{"show_title":true,"show_meta":true,"show_content":true,"show_link":true,"show_hover_image":true,"grid_default":"1","grid_medium":"3","overlay_mode":"caption","overlay_hover":true,"overlay_style":"","text_color":"light","overlay_position":"center","overlay_transition":"fade","title_element":"h3","meta_style":"meta","meta_align":"bottom","text_align":"center","margin":"default","lightbox":true,"css":".el-title {\n display: none;\n}","title_display":"item","content_display":"item"},"children":[{"name":"","type":"gallery_item","props":{"image":"images\/X-line-comfort-nerez-2.site.jpg"}},{"name":"","type":"gallery_item","props":{"image":"images\/X-line-comfort-wit.jpg"}},{"name":"","type":"gallery_item","props":{"image":"images\/X-line-comfort-nerez-3.site.jpg"}}]}]}]},{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1","margin":"default"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","content":"

Stoly \u0159ady  X-Line maj\u00ed n\u016f\u017ekovou konstrukci stojanu, kter\u00fd umo\u017e\u0148uje sjet s pracovn\u00ed deskou velice n\u00edzko co\u017e  umo\u017e\u0148uje dopravit i velk\u00e9ho psa na st\u016fl bez slo\u017eit\u00e9 manipulace a zdvih\u00e1n\u00ed.    
X-Line je vyr\u00e1b\u011bn ve 3 variant\u00e1ch.
Proveden\u00ed Comfort je s profilovanou deskou a nakl\u00e1p\u011bn\u00edm  umo\u017e\u0148uj\u00edc\u00edm  polohov\u00e1n\u00ed trendelburg.
\n \n

Konstrukce stolu se stadartn\u011b vyr\u00e1b\u00ed z oceli s n\u00e1st\u0159ikem pr\u00e1\u0161kov\u00e9 b\u00edl\u00e9 barvy, za p\u0159\u00edplatek lze vyrobit st\u016fl v celonerezov\u00e9m proveden\u00ed.
X-Line je elektricky, nebo hydraulicky staviteln\u00fd.
V p\u0159\u00edpad\u011b, \u017ee nechceme m\u00edt v prostoru p\u0159\u00edvodn\u00ed kabel, m\u016f\u017ee b\u00fdt st\u016fl dopln\u011bn aku-bateri\u00ed.
St\u016fl  vyr\u00e1b\u00edme v \u010desk\u00e9 republice  z kvalitn\u00edch materi\u00e1l\u016f i komponent\u016f.\n \n

Pro up\u0159esn\u011bn\u00ed nav\u0161tivte na\u0161i fotogalerii n\u00ed\u017ee."}},{"name":"","type":"list","props":{"show_image":true,"show_link":true,"image_align":"left","list_style":"striped","content_style":""},"children":[{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"X-Line comfort - opera\u010dn\u00ed st\u016fl"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"V\u00fd\u0161ka stolu: 360 -1120 mm, s kole\u010dky 400 - 1160 mm, s akuzdrojem a kole\u010dky 460 -1220 mm"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Typ pracovn\u00ed desky: nerezov\u00e1 profilovan\u00e1 o rozm\u011bru 1350 x 520mm, trendelburg nakl\u00e1p\u011bn\u00edm"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Konstrukce: X-Line n\u016f\u017ekov\u00e1 z oceli s n\u00e1st\u0159ikem pr\u00e1\u0161kov\u00e9 b\u00edl\u00e9 barvy. Na p\u0159\u00e1n\u00ed lze za p\u0159\u00edplatek vyrobit celonerezov\u00e9 proveden\u00ed."}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Zdvih: elektromotor\/ elektromotor s akuzdrojem(LINAK) \/ of hydraulick\u00e1 pumpa"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Nosnost: 100kg"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"Standaard: monorail, v\u00fd\u0161kov\u011b nastaviteln\u00fd"}},{"name":"","type":"list_item","props":{"content":"P\u0159\u00edslu\u0161enstv\u00ed v cen\u011b: odpadn\u00ed z\u00e1v\u011bsn\u00fd kontainer z nerez oceli"}}]},{"name":"","type":"button","props":{"gutter":"small","margin":"default"},"children":[{"name":"","type":"button_item","props":{"button_style":"secondary","icon_align":"left","content":"Informatie opvragen","icon":"info","link":"index.php?Itemid=107"}},{"name":"","type":"button_item","props":{"button_style":"primary","icon_align":"left","content":"Productsheet downloaden","icon":"download"}}]}]}]}]},{"name":"","type":"section","props":{"style":"default","width":"default","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"headline","props":{"title_element":"h2","content":"Voliteln\u00e9 p\u0159\u00edslu\u0161enstv\u00ed za p\u0159\u00edplatek:"}},{"name":"","type":"grid","props":{"show_title":true,"show_meta":true,"show_content":true,"show_image":true,"show_link":true,"grid_default":"1","grid_medium":"4","title_element":"h3","meta_style":"meta","meta_align":"bottom","icon_ratio":4,"image_align":"top","image_grid_width":"1-2","image_breakpoint":"m","link_text":"Read more","link_style":"panel","margin":"default","lightbox":true,"title_style":"h4","panel_style":"","image_card":true},"children":[{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Dentaln\u00ed n\u00e1stavec","image":"images\/dental.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Dr\u017e\u00e1k infuse","image":"images\/infuus.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Fixa\u010dn\u00ed r\u00e1m:","image":"images\/fixatie-2.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Fixa\u010dn\u00ed klip","image":"images\/fixatieclips.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Dr\u017e\u00e1k hadi\u010dek","image":"images\/bloem.wm.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Podlo\u017eka","image":"images\/rubber.jpg"}},{"name":"","type":"grid_item","props":{"title":"Set kole\u010dek","image":"images\/wiel-kunststof.jpg"}}]}]}]}]}]} -->

Hospitalizační klece

Kontakt

(+420) 603 266 911
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2018 VETEQ VETERINAIR. All rights reserved | Sitemap
Realiyation by: Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau